uvažuješ o studiu ekonomie?

víš, jakou máš šanci na přijetí?
matematika Ti nerozumí?

víš, že můžeš změnit specializaci?
získám při studiu nějakou praxi?

budu řešit i reálný problém?
máte nějaká stipendia?

můžu jet na ERASMUS?
co o nás říkají naši absolventi?

a jak nás vidí lidé z praxe?

VŠ STUDIUM EKONOMIE V OPAVĚ

Studium ekonomie na Matematickém ústavu v Opavě


Při studiu ekonomie u nás můžeš na vlastní kůži zažít vše, co vidíš na fotkách. Jsou na nich totiž naši studenti, tedy spíše studentky (u nás je většina studentek), naši absolventi v aule naší univerzity a naše počítače v našich počítačových laboratořích. A na jedné i město, ve kterém teď jedna naše studentka v rámci ERASMU strávila půlku svého druháku. Poznáš ho? Pro Tebe jsou to zatím jenom fotky, ale pro naše studenty Matematických metod v ekonomii je to realita. I Ty můžeš být její součástí.

Profil a uplatnění absolventa


Studium ekonomie u nás Tě připraví na teoretické i praktické řešení různých typů rozhodovacích a optimalizačních úloh (viz Profil absolventa). To Ti umožní uplatnit se nejen v oblasti ekonomiky, obchodu a marketingu, bankovnictví, ale též v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování (viz Typické pracovní pozice). Navíc po bakaláři můžeš pokračovat prakticky v jakémkoli ekonomicky či matematicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu.
* u nás